CÔNG TRÌNH NGÂN HÀNG

Thiết kế bán lẻ là một kỷ luật sáng tạo và thương mại kết hợp nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau trong việc thiết kế và xây dựng không gian bán lẻ. Thiết kế bán lẻ chủ yếu là kiến ​​trúc chuyên biệt về kiến ​​trúc và thiết kế nội thất, tuy nhiên nó cũng kết hợp các yếu tố trang trí nội thất, thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ họa, thái và quảng cáo.

Các không gian bán lẻ, đặc biệt khi chúng là một phần của chuỗi bán lẻ, cũng phải được thiết kế để thu hút mọi người vào không gian để mua sắm. Cửa hàng phải hoạt động như một bảng hiệu cho cửa hàng, thường sử dụng các cửa sổ trưng bày lớn cho phép người mua sắm nhìn thấy vào không gian và sản phẩm bên trong. Trong trường hợp của một chuỗi bán lẻ, các không gian cá nhân phải được thống nhất trong thiết kế của họ.